Hoofdinhoud

Disclaimer

Aan alle op deze website vermelde informatie kunnen geen rechten ontleend worden, dat wil zeggen dat SKL Aannemingsbedrijf B.V. cq. Halo Holding B.V. (hierna: we/wij) geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt voor schade, ongevallen, etc. welke ontstaan zijn door het gebruik van informatie op deze website. We trachten de informatie zo volledig en juist mogelijk te vermelden en we spannen ons in om de website zo compleet mogelijk beschikbaar te stellen, echter is het geven van garantie met betrekking tot volledigheid en juistheid niet mogelijk en aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. Dit geldt zowel ook in geval van storingen, onderbrekingen of vertragingen op de website.

 

Soms plaatsen we op onze website links naar andere websites. Dit doen we om de informatie duidelijker en completer te maken voor u. We zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op de website waar de link naar verwijst.

 

Alle aanbiedingen en prijzen zijn die vermeld zijn op de website zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele prijsstijgingen. 

 

Alle informatie (incl. beeldmateriaal) op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Hierdoor is het niet toegestaan om zonder toestemming de opgenomen informatie, tekst, foto’s e.d. in het geheel of gedeeltelijk te reproduceren, kopiëren, aan te passen of openbaar te maken, noch aan derden toestemming te geven voor publicatie.