Hoofdinhoud

Traptorens en DOKA ondersteuning A67; Veldhoven

Op dit moment staat er dagelijks file op de Kempenbaan ter hoogte van Veldhoven. Dit komt doordat de wegenstructuur de hoeveelheid verkeer niet meer aan kan. Er wordt dan ook, in verschillende fases, gewerkt aan de bereikbaarheid van de Kempenbaan. We hebben op dit project werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de aanpassing van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 te Veldhoven. Hierbij hebben we enerzijds diverse traptorens verzorgd en anderzijds hebben we een DOKA ondersteuning gemonteerd en gedemonteerd.